TEKSTI, 2000
izbrani teksti, kratke izjave; 1996-2004
Kultura je za vse, umetnost je le za enega. Kultura je hrana, umetnost je lakota. Kultura je ječa, umetnost je svoboda. Kultura je poraba, umetnost je pomankanje. Kultura je funkcionalna, umetnost ne funkcionira. Kultura je konvencija, umetnost je kršitev konvencije in kulture. Kultura je jezik, umetnost je lajanje. Kultu...
Bellevue in Mera in čut, 1996
NE-VIDNO (VIDETI ALI NEVIDETI) II., 1997
VSSD 1985 - 1995, 1995
(PO)NOČI, 2003