SLEPI PREDMETI in NE-VIDNO (VIDETI ALI NEVIDETI), 1995
ODTOK (IZ SVETA), 1996
INTERVJUJI, 2002
PREJ IN POTEM, 1995