Čitalnica za slepe, 1994
čitalniška postavitev; originalne knjige risb, rokavice, mize, stoli
To je bil nekakšen nov začetek, saj se moji prvi »samostojni« projekti ali dela nanašajo na slepilo, torej umiku iz vidnega - vizualno bogatega in fascinantnega - v nevidno. Vendar tudi v okviru črno-bele razstave grafik VSSD leta 1988 sem naredil »temno sobo-temnico« v zadnji sobi galerije. To je bil ...
RAZGLEDNICA, 2003
HOJA (V galeriji), 1996
ODPRTO / ZAPRTO, 2003
PISMO SEBI, 2003