ENTARTETE KUNST 2017-2010-1994, 2017
ENTARTETE KUNST je delovni naslov del, ki se dotikajo 2, 3 oz. 4 del izpred nekaj let, iz leta 2010 in gredo še bolj radikalno v to ali globje, še bolj dol, še nižje. 

Novo vedno napada staro
Tu staro napada novo
Tri glave tam je bil triglav potret  od LB. Prepoznal sem in hkrati se prepoznal.
Iz takih snovi smo kot s(r)anje , skupaj. Je to dvoje.
Napad na sliko fizično, mesarsko, analno
Nizko, nižje, Analna slika
Slika in njeno materialno, slika kot objekt, objekt napada.
Objekt je subjekt in subjekt je objekt.
Sorodstvo med prostorom in časom. Tu vmes živi telo.
Kip parjenje slike. Kip parjenje telesa.
Slika je dol, dol, še bolj dol
Umetnost tega kar pada
Umetnost tega kar napada
Napad na sliko fizično, mesarsko, analno. Slika in njeno materialno, slika kot objekt, objekt napada.
Nizko, nižje je analna slika


Formalni okvirji:
kip in slika, kip slika, kiparska slika, slika kipa; slika - objekt, objekt K in S

Kiparsko-slikarska oblika kot forma razlike in secesije. Graditi podobo z materialom. Slikarska ali kiparska oblika kot transforma, preoblikovanje in prevajanje forme. Ali pa je res potrebno vedno znova preobračati, sprevračati, preoblikovati v nekaj drugega? Nekaj ponovno novega?
Podoba v materiji, podoba v materialni obliki. Energijska in materialna zgostitev podobe. Zgoščena, težka, v sebi gosta, težka slikarsko-kiparska oblika. Protislovna oblika v sodobnosti.
Ročna gradnja slike in kipa. Ročna gradnja hkrati kipa in slike. Kiparske slike in slike kipa. Točka x, y snidenja. Vladavina jezika, jezik in tekst sta na piedestalu. Ali živi in preživi le tisto, kar je vidno in berljivo? Duchamp je bil proti tiraniji roke, proti rokodelstvu. Danes je tiranija stroja, računalnika in jezika, konceptov. Danes je bla bla bla bla bla in bla … Roka je odrezana, danes se ne rokuje z rokami, besede besedijo, besede delajo, stroji rokujejo s stroji. Ali roka roki je? Roka ali roki Še?

Bris.
Kiparsko-slikarska oblika kot forma razlike in secesije. Graditi podobo z materialom. Slikarska ali kiparska oblika kot transforma, preoblikovanje in prevajanje forme. Ali pa je res potrebno vedno znova preobračati, sprevračati, preoblikovati v nekaj drugega? Nekaj ponovno novega?