AEROBIUM, 1999
DIHANJE IN ZRAČNE ŠTUDIJE
Foto: Bojan Salaj
AEROBIJ - DIHANJE IN ZRAČNE ŠTUDIJE, 1999
slike na steklo, ogledala in dihajoče površine

Živeti od zraka

Zrak, zračen, jasen. Praslovansko je 'zork pomenilo vid, videz, pogled'. Pomen se je od tod razvil prek vmesnega 'žarek', beseda se je razvila iz g'hor-ko- tvorbe iz korena g'her- kar pomeni žareti, sijati, blesteti'. (Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, str. 753)

Sodobnost. Ritem, 'pot ali življenje' umetniškega dela je lahko opisana kot kreacija, rojstvo v ateljeju in kot umrlo, ko pride, se uvrsti v muzejski ali privatni kolekciji. Galerija na tej 'življenjski poti' vzpostavi nekakšen vmesni status, ko delo živi, ko diha, ko je delo živo. Prostor galerije naj bi - po tej zgodbi - bil življenjski prostor umetniškega dela, naj bi umetniško delo omogočal, medtem ko naj bi muzej umetniško delo umestil, razvrstil, legitimiral, ga 'ovekovečil za zmeraj' in mu s tem na nek način vzel življenje, ga ubil.

3 - trije projekti in nastajajoča trilogija, triptihi: prva je serija GOREČIH SLIK (TARČ), to so slike na lesu iz leta 1995, izdelane s pomočjo ognja; druga je serija PREJ IN POTEM iz 'mokrih', 'tekočih' slik, nastajale so med 95 in 98, ki so izdelane s dolgotrajnim mokrim, horizontalnim postopkom in zadnja je serija ZRAČNIH ŠTUDIJ, slik izdelanih s pomočjo 'močno usmerjenega zraka' tj. zračnega čopiča na stekleno podlago.

Reference: DIHANJE (DIHAJOČA POVRŠINA), peščeni reliefi iz let '96,97 in VDIH, IZDIH, talna postavitev iz parafina iz leta 1998.

Dela na razstavi AEROBIJ: zračne slike so na steklu in ogledalu; plus dva peščena reliefa in eno pigmentno delo.
(1999)

Živeti od zraka. Ritem, bitje, pot in/ali življenje umetniškega dela je lahko opisana kot kreacija, rojstvo v ateljeju in kot umrlo, ko pride, se uvrsti v muzejski ali privatni kolekciji. (1999)