OD BLIZU, OD DALEČ, 2003
slike iz sklopa Viharne scene 1998-2004 in reliefi Poteze glasov 1992-2002
Foto: Bojan Salaj
ODSEVI NA PLATNU, 2001
(akril na platno)

Intro: Realizem, ki obvladuje obzorje danes, se pravzaprav na vse načine poskuša izogniti vprašanju realnosti. V mnogih povabilih k prekinitvi umetniškega eksperimentiranja, kot piše Lyotard, je navzoč poziv k redu, želja po enotnosti, identiteti, varnosti in priljudnosti. Vendar kljub temu nenehno spreminjanje, sodobni globalni kapitalizem je antizgodovinski, briše zgodovino, ko nenehno spreminja sedanjost. Ni več fiksnih, mirujočih oblik niti življenja niti sveta, oblike se neprestano spreminjajo, transformirajo, gibljejo. 'Mera sveta' tudi ni več človek, saj je mnogo oblik ne le dobrih za človeka (nekaj kar mu lajša življenje, ga lahko razveseljuje, krepi in mu daje ugodje), temveč je tudi proti njemu (nekaj kar je večje, močnejše od njega, ga lahko boli, pohabi ali celo ubije).

VIHARNE SCENE, ki jih na razstavi OD BLIZU, OD DALEČ dopolnjujejo ‘vmesni’ polirani reliefi Poteze glasov, je razstava-projekt v osnovnih potezah in vsebinah ciklično in dinamično povezan s preteklimi deli, lastnimi starimi podobami in jih v posebnem smislu odkriva in nadaljuje. Dela skozi minljive procese raziskujejo mesto slikarske podobe v okvirju in kontekstu in hkrati v umiku, izmiku iz prisotnega in določujočega medijskega okolja. Čopič je tu glavno orodje in orožje. Slike Viharne scene – dela uresničena med leti 97/04 - so neponovljivi dogodki, antagonistični prizori, ki so šivi prostora in časa, torej prizori brez nujno prepoznavnih, očitnih oblik, prizori, ki ne “stojijo na mestu”. Takorekoč ‘prihajajo in odhajajo’, včeraj jih še ni bilo, danes so tu in jutri bodo že novi prizori – ((skoraj v tistem ‘banalnem’ vsakdanjem smislu: vsak dan nov dan, novo sveže jutro in nov bombni napad)). To gibanje ima sledi v gostem krogotoku in pretoku potez, brez kontrolirane, usmerjene tendence in nadzorovane orientacije. Slike so torej dogodki, ki jih pred trenutkom nastanka, upodobitve ni bilo. Zato ‘slikarski prizori’ niso uokvirjeno “tavanje na mestu” ali 'stanje', torej mirovnje, temveč gibanje, ‘bojeviti’ krogotok potez in procesov, ki se premika(jo) in ni(so) na enem mestu. Gibanje in delovanje, 'delovno' okolje in okvir se od slike do slike (od podobe do podobe) premakne, spremeni. Pri tradicionalni likovni teoriji najdete npr. "lepoto so-raz-merij" - skladno, usklajeno, uravnoteženo kompozicijo, govori se o "lepoti proporcev", o "lepih razmerjih", "skladnem ritmu in intervalih", celo o "muzikaličnih/numeričnih razmerjih". 'Likovne strukture' v teh razmerjih so “lepo uglašene, umirjene, uravnotežene”. Podobe od blizu in daleč ali poteze glasov, pa nasprotno imajo dinamično, antagonistično, neuravnoteženo kompozicijo, ki ji pogojno lahko rečem mrežna dinamična kompozicija, saj skuša delovati na vseh ‘koordinatah’ slikovnega polja hkrati (torej enakovredno oblikovati spredaj in zadaj, torej tisto naprej in zadaj, levo in desno in zgoraj in spodaj, in še tisto bolj spodaj).

NASLOVI DEL:

PODVODNI POD SVET, 2000/02,
mešane tehnike na platno (31x51cm)

POD - POD SVET, 1998/99,
mešane tehnike na platno (30x40cm)

POD SVET, 2000/02;
mešana tehnika na platno (31.6x50.6 cm)

PRED NEVIHTO, 98/02,
mešane tehnike na karton (57x43 cm)

VI HAR NA (SCENA) – VIHAR V GLAVI, 98/00;
mešane tehnike na fotografijo (39.3x29.6 cm)

…VIHARNA SCENA… , 99/01;
mešane tehnike na platno (61.5x48cm)

ODSEVI V VODI, 98/01,
mešane tehnike na platno (42x38cm)

VIHARNA SCENA (VODE), 1999
akril na les (60,6x190cm)

PREPLETANJE (ODSEVI NA VODI), I., 2003;
pastel, papir, (50x35cm)

PREPLETANJE (ODSEVI NA VODI), II., 2003;
pastel, papir, (50x35cm)

VSE PREBLIZU, PREBLIZU JE, 2000/01,
mešana tehnika na karton (50x35cm)

BARVA = TEKOČINA, I, 2003,
voda, pigment, barva, steklo, karton (50x35cm)

BARVA = TEKOČINA, II, 2003,
voda, pigment, barva, steklo, karton (55x40cm)

BARVA = TEKOČINA, III, 2003,
voda, pigment, barva, steklo, karton (50x35cm)

PREPLETANJE, 2000,
tiskarska barva, nit, karton (50x35cm)

GUBANJE (MOKRO IN SUHO), 1998,
mešane tehnike na karton (47X43cm)

“SO I AM NOT, SO I AM… , 1998,
kovinska barva, pasteli, akril, lak (47x43cm)

VIHARNA SCENA (MORJE), 1999/00,
akril na les (27x107cm)

TEKOČE NASTAJANJE, 2000,
akril, voda, platno (35x40cm)

IZZA VIHARNE SCENE, 2002/03,
pigment, akril, fixativ, platno (35x40cm)

NEUSMILJENO GIBANJE, 2003,
mešane tehnike na platno (35x40cm)

“ROUND MIDNIGHT” (NOTRANJI PROSTOR), 2002/03,
mešana tehnika na platno (35X40cm)

ZAHTEVA PO NEPRESTANI PREOBRAZBI, 2004,
akril, platno (35x40cm)

“HOW HIGH THE MOON”, 2002,
akril, voda, platno (60x80cm)

ODSEVI (NA PLATNU), 2001,
mešane tehnike na platnu (60x80cm)

“STOP THIS MADNESS!”, 2001,
mešane tehnike na platnu (60x80cm)

OPOREKATI KVADRATU (OPROSTITEV KVADRATA), 2003/04,
mešane tehnike na platnu (60x80cm)

SLEPI ČLOVEK HODI, 2004,
črnilo, akril, platno (90x90cm)

100 000 POTEZ (100 000 BESED ZA ENO SLIKO) 2004,
akril, platno (90x90cm)

“DON’T BLAME ME!” (SPROSTITEV ENERGIJE), II., 2003,
akril, zrak, platno (35x40cm)

“DON’T BLAME ME!” (SPROSTITEV ENERGIJE), I., 2003,
akril, zrak, platno (60x80cm)

“DON’T BLAME ME!” (SPROSTITEV ENERGIJE), III., 2003,
akril, zrak, platno (90x90cm)

VIHARNA SCENA (XX), 1999/01,
akril, pigment, platno (140x140cm)

VIHARNA SCENA (XY), 1999/01,
akril, pigment, platno (140x140cm)

VIHARNA SCENA (VISOKA I.), 2001,
akril, pigment, platno (41x180cm)

VIHARNA SCENA (VISOKA II.), 2001,
akril, pigment, platno (41x180cm)

OD BLIZU, OD DALEČ (PO RUBENSU TRI GRACIJE 1635/40), 2002/03,
akril, platno (90x90cm)

OD BLIZU, OD DALEČ (PO RUBENSU UGRABITEV LEVKIPOVIH HČERA), 2002/03,
akril, platno (90x90cm)


Reliefi:

POTEZE GLASOV, 1.-13., 1992-2002,
poliran aluminij, različne dimenzije

POTEZE GLASOV, 1.-6., 1992-2002,
umetna smola, različne dimenzije

NEZVESTA OBLIKA (ODŠTEVANJA), 1-5, 1992-2004
aluminij, bron 

 

Slike kot dogodki, enkratni, neznani dogodki, enkratna presenečenja, odkritja, nepričakovana odkritja (prijetna, čudovita in tudi neprijetna, nelagodna odkritja), nepričakovane zamrznitve in nepričakovane stranpoti. Singularni dogodki. Dogodki OD BLIZU in OD DALEČ. (2003-2004)