3,2,1 – 0, 1997
o/na/ob/po denarju; risbe, kolaži; 1997-1999
Foto: Bojan Salaj
Abstraktno je denar II., 1998
risba na papir
Sanjamo denar. Ne zdi se mi smiselno razbijati zdravorazumskih predstav o moči denarja, s katerim je moč doseči vse. Pravzaprav je potrebno situacijo še bolj radikalizirati, se pravi, vzeti jo moramo še bolj zares. Ne samo, da je denar mera za vse in ekvivalent za vse, denar je kar označevalec za vse. Svet se v tej točki (na mestu denarja) reflektira in sestavlja svojo podobo okoli nje. Z njim se meri in v njem se celo vidi. Vsaka stvar je ona sama in hkrati še najmanj (svoja) mera, izražena v denarju. Soočenje z denarjem je soočenje z notranjo predpostavko, kjer se igra igra imeti ali ne imeti, biti ali ne biti. Sodobni svet je tako ujet v lastno denarno bazo, da je denar temeljni temelj in prvo gibalo. Čas je denar. Neprestano se izmenjuje menjava besed in menjava denarja. Ta krogotok nam govori, da materialni obstoj življenja potrebuje vsakodnevno prostitucijo. Govori nam tudi o prehodih subjekta v objekt in obratno - in ne negira razlike. Priče smo ponotranjenem razmerju do denarja, kjer številke odslikujejo človeka: opazujemo količine in živimo številke. V tem prostoru se prepleta umetnost poslovanja in umetnost kot posel. Andy Warhol ni samo tisti, ki prvi izrazi ta obrazec do skrajnosti, je tudi tisti, ki to, kar mu je najljubše, izrazi na sliki in to stori tako, da naslika denar. Seveda to ni katerikoli denar, to je denar, ki ima močno vrednost (zavarovano z zlatom), ni jugoslovanski dinar, ampak ameriški dolar. Umetnik v dobi serijske reprodukcije sistematično ponavlja in odtiskuje podobe, ki "grejo za denar". Warhol proda sliko za denar, vendar tudi postavi denar na sliko. Zato nam po tej definitivni gesti ostane le to, da postavimo sliko na denar, da slika postane denar "v čisti obliki", DENAR JE SLIKA in SLIKA JE DENAR. Ta poteza pa seveda ni več področje sanj, saj je kar najbliže polju smrti. Glorifikacija denarja je oblika smrti slike.

Vsaka stvar je ona sama in hkrati še najmanj (svoja) mera, izražena v denarju. Soočenje z denarjem je soočenje z notranjo predpostavko, kjer se igra igra imeti ali ne imeti, biti ali ne biti. (1990)