IGRA (ŽENSKA IN DENAR), 2001
v sodelovanju z Bojanom Salajem; fotografija 1- 5
Foto: Alen Ožbolt in Bojan Salaj
IGRA (ŽENSKA IN DENAR), 2002
barvna fotografija, 1/3; 212x160 cm
Nekaj kratkih skic za razstavo/projekt z delovnim naslovom  IGRA (ŽENSKA, AVTO IN DENAR)

Tragedija in komedija in romanca. Igra je lahko kičasta romanca, solzava družinska drama, lahko je krvava tragedija ali vesela komedija. ‘Naša’, konkretna IGRA (ŽENSKA, AVTO IN DENAR) bo vsebovala, mešala in kreirala vse te različne žanre in učinke. V vizualnem polju bodo dela predstavljala - postavljala žensko, denar in avto v različne položaje, relacije, ‘likovne kompozicije’ v vizualnem mediju fotografije. Vsi trije (vizualni in idejni) elementi (ŽENSKA-DENAR-AVTO) projekta IGRA so v človeškem svetu za večino ljudi glavni in osnovni objekti želje.

Galerija je okvir, je prostor, ki je s svojim zidom fizično in simbolično ločena od zunanjega, odprtega prostora. Je notranji prostor, ki je odprt toliko, kolikor je odprta njena 'vsebina'. Okvir in kontekst razstav in projektov oz. (pogojno rečeno) instalacij (sam jih raje imenujem prostorske slike) je torej galerijski prostor, ki ni le fizični/objektivni prostor prisotnosti, temveč predvsem priviligirani prostor reprezentacije umetnosti. S tem je galerija idejni, estetski, družbeni in tudi socialni prostor, ki komunicira in na različnih nivojih ustvarja in producira pomene, najpogosteje z optično-haptičnimi sredstvi.

Prodajalna avtomobilov je namenska arhitektura. Pomembna je ideja ‘kje?’ je to mesto, kje je ta kraj. Projekt IGRA se bo predstavil/pokazal/razstavil v ‘galeriji avtomobilov’, ki je specifičen namenski prostor predstavitve avtomobilov. Okvir in kontekst predstavitve projekta IGRA je funkcionalno urejen, vendar je po svoji arhitekturi tudi reprezentančen, reprezentativen prostor avtomobilov. Ta reprezentančnost ‘galerije avtomobilov’ in funkcionalna urejenost ‘prodajalne avtomobilov’ je seveda racionalna in zelo smiselna, vendar pa to ni njena ‘polnost’, ampak pravzaprav ‘praznost’, ki čaka, da jo zasede, da jo ‘naseli’ avto, kot ‘centralni subjekt’. Tu se vse gradi, vrti okoli avtomobila. Čim boljša predstavitev, čim prijetnejši ogled avtomobila in posledično njegova prodaja, to je ne samo formalna in funkcionalna logika arhitekture - prodajalne, temveč predvsem temeljna ekonomska logika ‘projekta’.

Mlado # staro žensko telo, dragocen, drag # poceni avtomobil, ogromno, veliko # malo, nič denarja so sanje in fantazme iz katerih izhajamo in ki oblikujejo in formirajo slike in podobe vizualnega projekta IGRA.
(2001)
Igra je med tremi igralci: gledalcem, žensko in denarjem.